Liehovar Modrý strom

Prvá zmienka

o liehovare vo Veľkom Orvišti pochádza z roku 1898.

Od roku 1995 sa v liehovare okrem výroby liehu začali vyrábať a plniť aj konzumné liehoviny pod značkou MODRÝ STROM. Odvtedy sortiment výrobkov neustále rozširujeme o nové druhy. Výber všetkých vstupných komponentov počnúc liehom, destilátmi, arómami a končiac upravenou pitnou vodou podliehajú prísnej vstupnej kontrole.

V súčasnosti vyrábané liehoviny sú zatriedené do kvalitatívnych stupňov: klasické konzumné, ovocné a sladené liehoviny, značkové produkty rady RIVVIS, rezané destiláty a pravé bošácke destiláty. V skupine liehovín označených RIVVIS venujeme vysoký dôraz na úpravu liehu, ako aj celej špeciálnej technológii. Na výrobu destilátov nakupujeme kvalitné ovocie na základe uzavretých zmlúv, ktoré pálime vo vlastnej pálenici so 70-ročnou tradíciou pálenia ovocia. Tieto destiláty plníme v našej likérke pod prísnym dohľadom. Výrobky distribuujeme do obchodných sietí na Slovensku aj do zahraničia pod našou značkou.

Naše produkty exkluzívne plníme aj do balení podľa požiadaviek našich klientov.